ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก “Andaman Hub Medical Network” และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก “Andaman Hub Medical Network” และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา ณ อาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก “Andaman Hub Medical Network” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ) เป็นประธาน นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)