จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคีรีวงก์ (ถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
 มอบทุนอุปการะเด็กฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
 กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ การระบายสี และเล่นเกมส์เพิ่มทักษะ
 สาธิตการทำสบู่ขมิ้นชัน จากกลุ่มสตรีบ้านเขาตำหนอน
 สาธิตการทำกล้วยทอด จากครัวเรือนสัมมาชีพบ้านท่าใหญ่
 สาธิตการทำไม้กวาดดอกอ้อ จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และครัวเรือนสัมมาชีพบ้านไม้งาม

(Visited 1 times, 1 visits today)