ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

17 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ลานหลวงปู่ทวด โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายให้การต้อนรับ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ลานหลวงปู่ทวด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)