โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ปี 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ปี 2561 ไตรมาส 3 – 4 และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา รวม 51 คน ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)