โครงการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

วันนี้ (23 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)