เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า)

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานโดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)