ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานชุมชน OTOP นวัตวิถี แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรภาคีการพัฒนาชุมชน บ้านในไร่ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)