ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการของนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)