เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา  ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)