ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมแต่งกายแบบไทยในยุค Thailand 4.0 ภายโครงการ “Thailand 4.0…แต่งไทยแบบไหนก็เก๋”

นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมแต่งกายแบบไทยในยุค Thailand 4.0 ภายโครงการ “Thailand 4.0…แต่งไทยแบบไหนก็เก๋”

(Visited 1 times, 1 visits today)