งานอุ่นรักทั่วหล้า มหาสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และคณะข้าราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมงานพิธีสรงน้ำพระ พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17  รดน้ำขอพรจากนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายแพทย์อุทัย จินดาพล  ประธานชมรมผู้สูงอายุ และนายจำเริญ ทองตัน  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อยังชนรุ่นหลัง  ในงานอุ่นรักทั่วหล้า มหาสงกรานต์  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้นำอาหารโบราณ อาทิ หมูฮ้อง  น้ำพริกหยำ  ข้าวยำคลุก ต้มส้มผัก ข้าวสวย(ข้าวไร่ดอกข่า) ขนมอาโป้ง เปาลั้ง  น้ำแข็งหวานเย็น มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)