เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณของจังหวัดพังงา

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณของจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธาน  นายชาญศักดิ์  ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)