ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากร และกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในไตรมาส 3 – 4

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา  ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากร และกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในไตรมาส 3 – 4 ณ ห้องทำงานพัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)