ประชุมคณะทำงานติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา โดยมี นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามผลและคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)