ปฐมนิเทศและมอบนโยบายแนวทางการทำงานพัฒนาชุมชนแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา  ปฐมนิเทศและมอบนโยบายแนวทางการทำงานพัฒนาชุมชนแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ นายธรรมรงค์ สีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวภัคจิรา  สระโร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ ห้องทำงานพัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)