จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)