กิจกรรมทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดนิโครธาราม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)