ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร อปท.  คณะกรรมการเหล่ากาชาด ภาคประชาสังคมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)