โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชาญศักดิ์  ถวิล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงากล่าวรายงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 47 คน มีความรู้ ความเข้าใจตามตัวชี้วัดและสามารถประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)