เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางวัลลภา  ธีระสานต์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการจังหวัดพังงาเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่   ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)