เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)