ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หยด แก้วป่อง มารดาท่านโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ / หัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หยด  แก้วป่อง  มารดาท่านโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน าปนสถานวัดท่าราบ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)