เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)