ร่วมประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา  ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Chanel ของกรมการปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)