โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษาโดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางไขแสง ศักดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา คณะข้าราชการ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)