ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)