ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2561 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด   ณ หน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา   ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)