เตรียมกลุ่ม OTOP เพื่อเตรียมการต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

31 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เตรียมกลุ่ม OTOP เพื่อเตรียมการต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ร้านบังเสริฐไข่มุก (OTOP ขึ้นเครื่อง) อำเภอเมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)