ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2 561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)