จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา    

(Visited 1 times, 1 visits today)