ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)