ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)