จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)