โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)