ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)