4.ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ

นางสาวฉัตรประอร  นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)