1. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา รายงานตัวต่อ รอง ผวจ. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาวฉัตรประอร  นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา  เข้ารายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)