195.โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสตรีสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสตรีสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)