31 มี.ค 60 นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฏาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฏาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2560  ในวันที่  31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่ง
อันดามัน จังหวัดพังงา 

(Visited 1 times, 1 visits today)