27 มี.ค 60 สพจ.พังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ณ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมประชุมสมาชิกหมู่บ้าน ณ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 

(Visited 1 times, 1 visits today)