24 มี.ค 60 สพจ.พังงาดำเนินโครงการโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมประชุมสมาชิกหมู่บ้าน บ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมประชุมสมาชิกหมู่บ้าน ณ บ้านทุ่งรัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 

(Visited 1 times, 1 visits today)