17 มี.ค 60 สพจ.พังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา กิจกรรมประชุมสมาชิกหมู่บ้าน ณ บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังง า ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 

(Visited 1 times, 1 visits today)