ุ6 ก.พ 60 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.)

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายปราโมช  เจนธัญกรณ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นเลขานุการในการดำเนินการประชุม  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)