21 ต.ค 59 : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด

(Visited 1 times, 1 visits today)