19 ต.ค 59 สพจ.พังงา ดำเนินการจัดพิธีลงนามการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สพจ.พังงา ดำเนินการจัดพิธีลงนามการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)