4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนพร้อมจัดทำสื่อสัยลักษณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

(05/10/2561)