4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/2561)

ประกาศจังหวัดพังงาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของดีและเด่น จังหวัดพังงา และออกแบบและจัดทำแผนพับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/2561)