4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(15/05/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้ากันเปื้อนลายสัญลักษณ์ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ สำหรับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/03/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชื่ิอตลาดและจุดถ่ายภาพ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/03/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/2561)