ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์ 33 รายการ ตามโคงรการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.6 สนับสนุนเครื่องอำนวยความสะดวกในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน

(20/09/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโคงรการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP

(20/09/2561)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงากิจกรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก

(20/09/2561)