ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไดม่อน บีช รีสอร์ท น้ำเมา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 ต.ค. 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกทั้งยังได้เข้าชมจุดเรียนรู้ในชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น และชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 15 ต.ค. 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกทั้งยังได้เข้าชมจุดเรียนรู้ในชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น และชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 กันยายน 2561 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางนุ หมูที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และแวะชมจุดเรียนรู้ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

Page 1 of 1812345...10...Last »