ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 15 ต.ค. 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกทั้งยังได้เข้าชมจุดเรียนรู้ในชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น และชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 กันยายน 2561 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางนุ หมูที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และแวะชมจุดเรียนรู้ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : จัดกิจกรรม “เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาด Online แก่ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

Page 1 of 2512345...1020...Last »