ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวัดปัจจันตคามและอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งคาโงกหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา