ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา การประกวดเล่าเรื่อง “ความภาคภูมิใจในชุมชนด้วยภาษาถิ่นใต้”

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี