ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมในพิธีมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวัน “ผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 Be there For someone else. Give blood.Share Life ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ในเรื่องของการบริจาคโลหิต ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการ กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา พร้อมด้วยแกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 33 หมู่บ้าน รวม 100 คน ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นำกลุ่มแกนนำชุมชนท่องเที่ยวฯ ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพังงา ประจำปี 2561